Henryk Piotr Wiszewski
+48 601 266 625  
+48 95 733 67 25

Polityka prywatności

Szanowni Państwo.

 

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przekazujemy Państwu niezbędne informacje o udostępnionych nam danych osobowych.

Administratorem Państwa  danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana danych osobowych, jest Notariusz Henryk Piotr Wiszewski prowadzący Kancelarie Notarialną . z siedzibą przy ul. Sikorskiego 141/1w Gorzowie Wielkopolskim..

To, w jakich celach przetwarzamy Państwa  dane osobowe opisujemy w Polityce prywatności Kancelarii Notarialnej zamieszczonej na niniejszej stronie internetowej.                        W szczególności, informujemy tam o:

-podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych, okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych.

– Państwa  prawach jako osoby, której dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji.

Wskazujemy również dane organu nadzorczego, do którego mogą  Państwo  złożyć skargę w razie uznania, że przetwarzamy Pana dane w sposób niezgodny z przepisami prawa.

W Polityce prywatności znajdują się również pozostałe dane identyfikujące nas jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Państwa  danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem:

sekretariat@notariusz-wiszewski.pl

Jednocześnie zapewniamy, że:

-nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!

-przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do dokonania czynności notarialnych , złożenia wniosku wieczysto-księgowego , przesłania aktów notarialnych odbiorcom wskazanym przepisami prawa i dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

Administrator -notariusz Henryk Piotr Wiszewski